نتایج نظرسنجی

سایت جدید دانشگاه از نظر شما
خوب - 1 (100%)
100%
متوسط - 0 (0%)
0%
ضعیف - 0 (0%)
0%
مجموع آرا: (1)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر